31 August 2010

Antara Larangan-Larangan Allah

- Janganlah engkau mengadakan tuhan yang lain disamping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan hina (Al-Isra': 22)

- Janganlah engkau mengatakan kepada kedua ibu bapa perkataan "AH" dan janganlah engkau membentak kedua-keduanya (Al-Isra': 23)

- Janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

- Janganlah kamu mendekati Zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

- Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar)

- Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, penuhi janji kerana janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. ( Al-Isra': 31-34)

- Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan di minta pertanggungjawabnnya.

- Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung." (Al-Isra': 36-37)

"Semua itu kejahatan sangat di benci di sisi Tuhanmu. Itulah sebahagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu (Muhammad). (Al-Isra': 38-39)
No comments:

Post a Comment

Macih sudi komen ^^